ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจฐานราก

มั่นคง

นายสันติ เที่ยงธรรม

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์

18 พฤศจิกายน 2563 / 17.27 น.

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และของดีจังหวัดตาก ตามโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้าง   [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ดาวน์โหลด

ลิงค์แบนเนอร์