🌼🌼 จังหวัดตาก จัดกิจกรรมปั่นจักรยานปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก🌼🌼

[...]

อ่านต่อ

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายสันติ เที่ยงธรรม พัฒนาการจังหวัดตาก…ร่วมต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชานูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมดาวอินคา โรงเรียนประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก

[...]

อ่านต่อ