ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 พฤศจิกายน 2565 /

17:28 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565)

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565)

27 ตุลาคม 2565 /

10:53 น. /

ดาวน์โหลด