ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย และกำหนดวันประเมินและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย และกำหนดวันประเมินและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

13 สิงหาคม 2564 /

09:43 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

27 กรกฎาคม 2564 /

14:40 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และบรรจุภัณฑ์ โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Base OTOP) ด้วยวิธีประกวดราคมอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และบรรจุภัณฑ์ โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Base OTOP) ด้วยวิธีประกวดราคมอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 มีนาคม 2564 /

12:27 น. /

ดาวน์โหลด