ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์กิจกรรมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์สาธิต สำหรับประจำฐานเพื่อการเรียนรู้ สำหรับพัฒนายกระดับการแปรรูปผลผลิตด้วยนวัตกรรม โดยวิธีการคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์กิจกรรมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์สาธิต สำหรับประจำฐานเพื่อการเรียนรู้ สำหรับพัฒนายกระดับการแปรรูปผลผลิตด้วยนวัตกรรม โดยวิธีการคัดเลือก

20 กันยายน 2564 /

18:06 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย และกำหนดวันประเมินและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย และกำหนดวันประเมินและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

13 สิงหาคม 2564 /

09:43 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

27 กรกฎาคม 2564 /

14:40 น. /

ดาวน์โหลด