ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP  และบรรจุภัณฑ์ โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP KBO) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และบรรจุภัณฑ์ โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP KBO) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

01 มีนาคม 2565 /

13:32 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดตาก ตามโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-binding)

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดตาก ตามโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-binding)

25 กุมภาพันธ์ 2565 /

15:50 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และ บรรจุภัณฑ์ ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP KBO) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และ บรรจุภัณฑ์ ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP KBO) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 กุมภาพันธ์ 2565 /

16:23 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดตาก ตามโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดตาก ตามโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 กุมภาพันธ์ 2565 /

16:54 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดตาก ตามโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดตาก ตามโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 กุมภาพันธ์ 2565 /

14:45 น. /

ดาวน์โหลด