พช.ตาก : นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ ติดตามสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ “ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

03 มิถุนายน 2565 /

22:03 น.

พช.ตาก : นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เยื่อนนครแม่สอด นครแห่งการค้าชายแดน เพื่อติดตามภารกิจ ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2565

01 มิถุนายน 2565 /

23:35 น.