สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก ขอเปิดเผยงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563 ตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลงบทดลองสู่สาธารณะ

[...]

อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมานักการตลาดรุ่นใหม่(OTOP) (สอบสัมภาษณ์) Copy

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ [...]

อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมานักการตลาดรุ่นใหม่(OTOP) (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ [...]

อ่านต่อ