🌈พช.ตาก : บันทึกคลิปวิดีโอเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย”

💢💢(T)(A)(K)💢💢 ‼️

🌹🌹@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก🌹🌹

🌈พช.ตาก : บันทึกคลิปวิดีโอเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย”

💐 วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางพิมลรัตน์ พลรักษ์ ตาคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นางฐานิต หลำคำ พัฒนาการอำเภอเมืองตาก นางหัสต์กมล นายอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอวังเจ้า เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก และเครือข่ายองค์กรสตรีอำเภอเมืองตาก ร่วมบันทึกคลิปวิดีโอเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์แสดงถึงการบูรณาการการทำงานของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#CDD
#CDDTAK
#วันดินโลก
#worldsoilday
#อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน
#sollswherefoodbegins
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน

🌼🌼พช.ตาก : ภาพ/ข่าว …โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

(Visited 1 times, 1 visits today)