🌈 พช.ตาก : สำรวจพื้นที่ครัวเรือนตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565 ในพื้นที่ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

💢💢(T)(A)(K)💢💢 ‼️

🌹🌹@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก🌹🌹

🌈 พช.ตาก : สำรวจพื้นที่ครัวเรือนตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565 ในพื้นที่ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

💐 วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น. นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางสาวศิรินภา ภู่ไพบูลย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลยกกระบัตร สำรวจพื้นที่ครัวเรือนตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565 โดยมี นายธวัชชัย แก้วทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน และนายวุ่น ใจปวน ครัวเรือนตามโครงการฯ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในพื้นที่ บ้านท่าไผ่ ม.3 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
💐 โดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวร เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระบบ TPMAP จำนวน 83 หลัง ๆ ละ 200,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,600,000 บาท ซึ่งจังหวัดตากได้รับการจัดสรร จำนวน 2 หลัง หลังละ 200,000 บาท รวมเป็นเงิน 400,000 บาท ดังนี้ 1.นายวุ่น ใจปวน บ้านเลขที่ 78/2 หมู่ที่ 3 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 2.นายคำมี บุตะเขียว บ้านเลขที่ 146/1 หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
💐 สำหรับความเป็นมาของโครงการฯ เนื่องจากรัฐบาล มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนของประชาชนในทุกมิติ (TPMAP) เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกช่วงวัย ตลอดจนการขจัดความยากจนตามเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืน และพบว่ามีประชาชนที่ประสบปัญหาสภาพบ้านพักอาศัยที่ไม่มั่นคงถาวรโครงสร้างบ้านไม่มีความแข็งแรง ฝาบ้านชำรุด หรือไม่ครบ 4 ด้าน และประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพไม่คงทนกับการใช้งาน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย สนับสนุนโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและสนับสนุนนโยบายรัฐ

#โครงการบ้านห่วงใยจากใจGLO
#การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ
#ขจัดความยากจนจังหวัดตาก
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#CDD
#CDDTAK
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน

🌼🌼พช.ตาก : ภาพ/ข่าว …โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

(Visited 1 times, 1 visits today)