🌈 พช.ตาก : สำรวจพื้นที่ครัวเรือนตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565 ในพื้นที่ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

💢💢(T)(A)(K)💢💢 ‼️

🌹🌹@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก🌹🌹

🌈 พช.ตาก : สำรวจพื้นที่ครัวเรือนตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565 ในพื้นที่ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

💐 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางมัลลิกา จีนหลักร้อย พัฒนาการอำเภอเมืองตาก นายเอกลักษณ์ กิตติรัชกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำรวจพื้นที่ครัวเรือนตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565 ในพื้นที่ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
💐 โดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวร เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระบบ TPMAP จำนวน 83 หลัง ๆ ละ 200,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,600,000 บาท ซึ่งจังหวัดตากได้รับการจัดสรร จำนวน 2 หลัง หลังละ 200,000 บาท รวมเป็นเงิน 400,000 บาท ดังนี้ 1.นายวุ่น ใจปวน บ้านเลขที่ 78/2 หมู่ที่ 3 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 2.นายคำมี บุตะเขียว บ้านเลขที่ 146/1 หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
💐 สำหรับความเป็นมาของโครงการฯ เนื่องจากรัฐบาล มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนของประชาชนในทุกมิติ (TPMAP) เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกช่วงวัย ตลอดจนการขจัดความยากจนตามเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืน และพบว่ามีประชาชนที่ประสบปัญหาสภาพบ้านพักอาศัยที่ไม่มั่นคงถาวรโครงสร้างบ้านไม่มีความแข็งแรง ฝาบ้านชำรุด หรือไม่ครบ 4 ด้าน และประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพไม่คงทนกับการใช้งาน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย สนับสนุนโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและสนับสนุนนโยบายรัฐ

#โครงการบ้านห่วงใยจากใจGLO
#การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ
#ขจัดความยากจนจังหวัดตาก
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#CDD
#CDDTAK
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน

🌼🌼พช.ตาก : ภาพ/ข่าว …โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

(Visited 1 times, 1 visits today)