พช.ตาก : ประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2565 (ประจำเดือนกันยายน 2565)

💢💢(T)(A)(K)💢💢 ‼️

🌹🌹@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก🌹🌹

🌈 พช.ตาก : ประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2565 (ประจำเดือนกันยายน 2565)

💐วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดตาก ประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยมีนายอดิศักดิ์ วงษ์พานิช ผู้อำนวยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายประจวบ เจนนัดที ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวอัจฉรา เชียงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสุมิตรา แสงสร้อยผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
💐สำหรับการประชุมในวันนี้มีการแนะนำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก จำนวน 2 ราย คือ
(1) นางสาวนุชรี จันทร์หนู ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก และ
(2) นางสาวรุ่งนภา โสรส ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดตาก กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก
💐หลังจากนั้น ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ร่วมรายงานสรุปผลการดำเนินงานในขอบเขตความรับผิดชอบในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ตามลำดับ
💐ทั้งนี้ ก่อนวาระการประชุมฯพัฒนาการจังหวัดตาก ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมใจทำกิจกรรม สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณ และร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม รวมทั้งการยึดมั่นในหน้าที่ การเสียสละเพื่อส่วนร่วม

#จังหวัดตาก
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#WorldSoilDayCDD
#SEPtoSDGs
#CDDTAK

🌼🌼พช.ตาก : ภาพ/ข่าว …โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

(Visited 1 times, 1 visits today)