🌈 พช.ตาก : ร่วมหารือ ในการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย ในงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ

💢💢(T)(A)(K)💢💢 ‼️

🌹🌹@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก🌹🌹

🌈 พช.ตาก : ร่วมหารือ ในการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย ในงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ

💐วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดตาก มอบหมายให้นางสาวกนกวรรณ กรศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายศราวุธ คำสาเลา นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักพัฒนาชุมชน เข้าร่วมหารือการจัดทำข้อมูลแบบผ้าลายอัตลักษณ์จังหวัดตาก กับนางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก เพื่อนำข้อมูลไปใช้ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย ตามแนวพระราชดำริ ผ้าไทยใส่ให้สนุก หรือ ตามมติ ครม. หลัง สภว. ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยให้แต่ละจังหวัดจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม แบบผ้าอัตลักษณ์จังหวัด พร้อมดำเนินการถ่ายภาพผู้ว่าราชการจังหวัด และประธานแม่บ้านมหาดไทย ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

💐เบื้องต้นทางจังหวัดได้ดำเนินการสั่งตัดชุดเพื่อใช้ในงาน โดยใช้ผ้าลายดอกเสี้ยว สีม่วง(ดอกไม้ประจำจังหวัดตาก) และสีม่วง (สีประจำจังหวัดตาก)ในการตัดชุดเพื่อใช้ในกิจกรรมดังกล่าว

#ผ้าไทยใส่สนุก
#อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs

🌼🌼พช.ตาก : ภาพและข่าว …โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

(Visited 1 times, 1 visits today)