พช.อุ้มผาง : ขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

🌹🌹 @ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก 🌹 🌹

🍨🍨 พช.อุ้มผาง : ขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

🐳วันที่ 6 กันยายน 2565 ทีมพี่เลี้ยงบ้านแม่กลอง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กลอง ประกอบด้วย กำนัน ผู้นำชุมชน อสม. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ทำกิจกรรมร่วมกับครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP มิติสุขภาพ​ โดยมีกิจกรรม การออกกำลังกาย ให้แก่ครัวเรือนในชุมชนก่อนร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน

📍ณ บ้านแม่กลอง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#ChangeforGood

📸พช.อุ้มผาง : ภาพ/ข่าว📸​

(Visited 1 times, 1 visits today)