พช.ตาก : คนพช.ตาก ร่วมกิจกรรมงาน “วันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11 วาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

💢💢(T)(A)(K)💢💢 ‼️

🌹🌹@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก🌹🌹

🌈 พช.ตาก : คนพช.ตาก ร่วมกิจกรรมงาน “วันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11 วาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

💐วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ วงษ์พานิช ผู้อำนวยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายประจวบ เจนนัดที ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวอัจฉรา เชียงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสุมิตรา แสงสร้อยผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมงาน “วันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11 วาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2565
💐โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีงาน “วันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11 และมอบโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ซึ่งภายในงานฯ ยังได้รับเกียรติจากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารส่วนกลาง และผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน และกลุ่มเป้าหมายจากส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ทั้ง 76 จังหวัดร่วมพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กรุงเทพมหานคร
💐สำหรับกิจกรรมงาน “วันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11 วาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2565 ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ ครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ปาฐกถาพิเศษ และเสวนาทางวิชาการ ด้านการพัฒนาชุมชน กิจกรรมแบ่งปันความรู้ การแข่งขัน Mind Mapping Contest การจัดแสดงสินค้า OTOP 4 ภาค และ OTOP ชวนชิมมากกว่า 200 ร้านค้า
💐ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก ได้เข้ารับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ดังนี้
1. รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 (โล่สิงห์ทอง) จำนวน 2 รางวัล คือ
1) รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ได้แก่ บ้านวังหวาย หมู่ที่ 6 ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยมีนายมานิตย์ ลินำ ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้รับมอบ
2)รางวัลตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเลิศระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ได้แก่ ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยมีนายพัฒนา รัศมี กำนันตำบลวังหมัน เป็นผู้รับมอบ
2. รางวัลสุดยอดผู้นำการพัฒนา ในวาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อแสดงพลังและศักยภาพของงานพัฒนาชุมชนในการพัฒนาประเทศ ชุมชนและท้องถิ่น และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระยะเวลา 60 ปี ที่ผ่านมา จำนวน 10 ประเภท สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก ได้รับรางวัล 1 ประเภท ได้แก่ ประเภทสุดยอดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ภาคเหนือ ได้แก่ นายวิทยา พันธ์ปัญญากรกุล ผู้นำการเปลี่ยนแปลงจังหวัดตาก
3. รางวัลเชิดชูเกียรติ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Cdd Policy Award 2022) ได้แก่
1)ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ได้แก่ นางศรินทิพย์ ปินตา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
2)ประเภทพัฒนาการอำเภอ ได้แก่ นางมัลลิกา จีนหลักร้อย พัฒนาการอำเภอเมืองตาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
4. รางวัลองค์ความรู้หน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2565 ประเภทสุดยอดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแห่งการเรียนรู้ ระดับเขตตรวจที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตาก โดยนางมัลลิกา จีนหลักร้อย พัฒนาการอำเภอเมืองตาก เป็นผู้รับมอบรางวัล
5.รางวัลนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่รางวัลผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

#”60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#วันพัฒนาชุมชนครั้งที่11
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#จังหวัดตาก
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#WorldSoilDayCDD
#SEPtoSDGs
#CDDTAK

🌼🌼พช.ตาก : ภาพ/ข่าว …โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

(Visited 1 times, 1 visits today)