อำเภอบ้านตาก : การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบ้านตาก โดยกองทุนหมู่บ้านอำเภอบ้านตาก

🌹 🌹 ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก 🌹 🌹

🌼🌼 อำเภอบ้านตาก : การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบ้านตาก โดยกองทุนหมู่บ้านอำเภอบ้านตาก🌼🌼

🌼🌼 อำเภอบ้านตาก : ดำเนินการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบ้านตาก โดยกองทุนหมู่บ้านเด่นไม้ซุง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก และทีมพี่เลี้ยง ลงพื้นที่ช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุและสมาชิกกองทุน โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครัวเรือน 🌼🌼

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านตาก
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs

📷 ภาพถ่าย : ทีมพี่เลี้ยง 📷
📷🧚🏻พช.บ้านตาก: ภาพ/ข่าว🧚🏻📷

(Visited 1 times, 1 visits today)