พช.ตาก : รับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

🌹🌹@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก🌹🌹

🌼🌼 พช.ตาก : รับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 🌼🌼

🌼🌼วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดตาก พ.อ.เสมา  มังมติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตากเพื่อมอบให้แก่เกษตรกรในจังหวัดตาก จำนวน 63 ตำบล ๆ ละ 1 ราย

ในการนี้ นายบรรพจน์  จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์  วงษ์พานิช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดตาก

🌹🌹 พช.ตาก : ภาพข่าว  🌹🌹

(Visited 1 times, 1 visits today)