พช.ตาก : ร่วมพิธีมอบแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

🌹🌹@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก🌹🌹

 

🌼🌼 พช.ตาก : ร่วมพิธีมอบแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting 🌼🌼

 

🌼🌼 วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีมอบแบบผ้าบาติกลายพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ตามโครงการสืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่การพัฒนาผ้าถิ่นไทย ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย และการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นของไทย เพื่อประชาสัมพันธ์ผ้าบาติกลายพระราชทาน และเป็นต้นแบบ พัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าถิ่นไทย โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีมอบผ้าบาติกลายพระราชทาน “ปาเตะร่วมใจเทิดไท้เจ้าหญิง” “ท้องทะเลไทย และป่าแดนใต้” โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมอบให้กับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน การจัดนิทรรศการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา นิทรรศการผ้าไทยใส่ให้สนุก และการบรรยายให้ความรู้เรื่องลายผ้าพระราชทาน

ในการนี้ นายบรรพจน์  จันทร์งาม  พัฒนาการจังหวัดตาก พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมพิธีมอบแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก

 

🌹🌹 พช.ตาก : ภาพข่าว  🌹🌹

(Visited 1 times, 1 visits today)