พช.ตาก : ดำเนินกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564

🌹🌹@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก🌹🌹

🌼🌼 พช.ตาก : ดำเนินกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 🌼🌼

🌼🌼 วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายบรรพจน์  จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์  วงษ์พานิช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก นางมัลลิกา  จีนหลักร้อย พัฒนาการอำเภอเมืองตากและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตาก ดำเนินกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 ร่วมปลูกพืชสมุนไพร ได้แก่ ฟ้าทลายโจร กระชาย ข่า ตะไคร้ ณ พื้นที่แปลงพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” บ้านโพรงตะเข้ หมู่ 9 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก และแจกถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยโควิด – 19 /ผู้ที่ต้องกักตัวอยู่บ้าน และครัวเรือนยากจน จำนวน 10 ชุดด้วย

🌹🌹 พช.ตาก : ภาพข่าว  🌹🌹

(Visited 1 times, 1 visits today)