ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ประจำปี 2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System)

🌹🌹@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก 🌹🌹

🌼🌼 พช.ตาก : ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ประจำปี 2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) 🌼🌼

🌼🌼 วันที่ 14 พ.ค. 64 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสายประทีป ศาลากลางจังหวัดตาก นายนิรัตน์  พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ประจำปี 2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) เพื่อมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการออมในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายสมชัย  กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายบรรพจน์  จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดตาก จ่าจังหวัดตาก (แทนปลัดจังหวัดตาก) ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดผู้รับผิดชอบงานกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เข้าร่วมประชุม 🌼🌼

🌹🌹พช.ตาก : ภาพ/ข่าว 🌹 🌹