พช.ตาก : คัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

🌹🌹@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก 🌹🌹

🌼🌼 พช.ตาก : คัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก🌼🌼

🌼🌼 วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดตาก เป็นประธานคณะทำงานกลั่นกรองการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 พร้อมด้วยคณะทำงาน ประกอบด้วย นางหัสต์กมล นายอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด คัดเลือกบุคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติ การน้อมนำแนวพระราชดำริฯ จำนวน ๓ ประเภท ได้แก่ องค์กรปกครองท้องถิ่นต้นแบบ ผู้นำทางศาสนา และบ้านพักข้าราชการ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

🌹🌹พช.ตาก : ภาพ/ข่าว 🌹 🌹

(Visited 1 times, 1 visits today)