พช.ตาก : ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์สวนริมน้ำปิง (ฝั่งตะวันออก)

🌹🌹@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก 🌹🌹

 

🌼🌼 พช.ตาก : ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์สวนริมน้ำปิง (ฝั่งตะวันออก) 🌼🌼

 

🌼🌼วันที่ 7 เม.ย. 64 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณเวทีริมแม่น้ำปิง เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม“จิตอาสา พัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์สวนริมน้ำปิง (ฝั่งตะวันออก) โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน จิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม โดยปรับปรุงสวนให้อยู่ในสภาพที่สะอาดและสวยงาม

จังหวัดตากดำเนินการทำนุบำรุง ปรับปรุงสวนริมน้ำปิง เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ดังเดิม และเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงกำหนด กิจกรรม “จิตอาสา พัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์สวนริมน้ำปิง (ฝั่งตะวันออก)

ในการนี้ นายบรรพจน์  จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดตาก พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์สวนริมน้ำปิง (ฝั่งตะวันออก)

 

🌹🌹พช.ตาก : ภาพ/ข่าว 🌹 🌹

(Visited 1 times, 1 visits today)