พช.ตาก : จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และของดีจังหวัดตาก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 5 – 13 เมษายน 2564 ณ ลานจอดรถหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

🌹🌹@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก 🌹🌹

 

🌼🌼 พช.ตาก : จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และของดีจังหวัดตาก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 5 – 13 เมษายน 2564 ณ ลานจอดรถหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 🌼🌼

 

🌼🌼วันที่ 5 เม.ย. 64 เวลา 18.00 น. ณ เวทีกลางการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และของดีจังหวัดตาก (ลานจอดรถหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) นายสมชัย  กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และของดีจังหวัดตาก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 โดยมีนายบรรพจน์  จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดตาก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และมีนางจรูญลักษณ์  โชติมานนท์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก  หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน

ภายหลังพิธีเปิดงาน ประธานในพิธีได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้นำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงานครั้งนี้

จังหวัดตากได้อนุมัติงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตากดำเนินกิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และของดีจังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการจำหน่าย ขยายตลาดทางการค้า ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะดำเนินการ จำนวน 4 ครั้ง กิจกรรมครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 3 ดำเนินการระหว่างวันที่ 5 – 13 เมษายน 2564 ณ ลานจอดรถหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ร่วมจำหน่ายสินค้า จำนวน 70 บูท

ในโอกาสนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตากขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันอุดหนุนสินค้า OTOP ภายในงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และของดีจังหวัดตาก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 ซึ่งสามารถนำไปเป็นของฝากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 นี้

 

🌹🌹พช.ตาก : ภาพ/ข่าว 🌹 🌹

(Visited 1 times, 1 visits today)