พัฒนาการจังหวัดตากร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2564

🌹🌹@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก 🌹🌹

 

🌼🌼 พช.ตาก : พัฒนาการจังหวัดตากร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2564 🌼🌼

 

🌼🌼 วันที่ 31 มี.ค. 64 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ จุดธูป เทียน เครื่องทองน้อย และกล่าวอาศิรวาทราชสดุดี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พุทธศักราช 2564 โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ และนายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ศาล ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มฯ

สำหรับวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ตรงกับวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทางราชการถือเป็นวันสำคัญของชาติ เพื่อให้รัฐบาลและประชาชนชาวไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในรัชสมัยแห่งการครองราชย์นั้นทรงปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขและพัฒนาให้ชาติไทย มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน รวมทั้งด้านการเมือง การทหาร ที่ทรงทำนุบำรุง และสามารถรักษาความเป็นชาติอธิปไตยไว้ได้ พระองค์ยังได้โปรดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ “เงินถุงแดง” ไว้เพื่อประโยชน์แก่แผ่นดิน และเงินจำนวนนี้สามารถใช้กอบกู้เอกราชในดินแดนบางส่วนและรักษาอำนาจอธิปไตยไว้ได้จนทุกวันนี้

          ในการนี้ นายบรรพจน์  จันทร์งาม  พัฒนาการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางหัสต์กมล  นายอง หัวหน้ากลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนางเนตรนภา เดชขันธ์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการงาน ได้เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2564 🌼🌼

 

🌹🌹พช.ตาก : ภาพ/ข่าว 🌹 🌹

(Visited 1 times, 1 visits today)