พช.ตาก : ดำเนินการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด

@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก

 พช.ตาก : ดำเนินการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด

 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมตากอันดามัน รีสอร์ท  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นายอดิศักดิ์  วงษ์พานิช  ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด โดยมี นายประจวบ  เจนนัดที ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาสตรีและสร้างทักษะการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/ตำบล/เทศบาล จำนวน 50 คน

พช.ตาก : ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)