พช.ตาก : จัดโครงการการประชุมให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์

@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก

 พช.ตาก : จัดโครงการการประชุมให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์

      วันที่ 18 ก.พ. 2564 เวลา 9.30 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการการประชุมให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมี นายอดิศักดิ์ วงษ์พานิช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดตาก กล่าวรายงาน และผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 40 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดตาก วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอและจังหวัด กลุ่มผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP ณ ห้องจอมพล โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

     โครงการการประชุมให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดตาก เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนา ขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานของเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาแล้ว มีโอกาสนำเสนอออกสู่ตลาด ซึ่งเป็นการเปิดช่องทาง การตลาดให้กับผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น โดยได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นระยะเวลา 2 วัน ระว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564

พช.ตาก : ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)