พช.ตาก : เตรียมพื้นที่กิจกรรม kick off โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก

พช.ตาก : เตรียมพื้นที่กิจกรรม kick off โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายอดิศักดิ์  วงษ์พานิช  ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางมัลลิกา  จีนหลักร้อย พัฒนาการอำเภอเมืองตาก และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก เตรียมพื้นที่กิจกรรม kick off โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยน ณ บ้านไร่ไอละมุน บ้านไม้งาม หมู่ที่ 4 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

พช.ตาก : ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)