พช.ตาก : ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก

พช.ตาก : ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

 

วันที่ 17 ก.พ. 2564 เวลา 09.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 17 -21 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย แกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 74 หมู่บ้านๆ ละ 1 คน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวน 9 อำเภอๆ ละ 1 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดผู้นำการพัฒนา (Chang Leader) ที่อยู่ในชุมชน และนำการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน นำไปสู่สิ่งที่ชุมชนต้องการ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านพะกอยวา หมู่ที่ 6 ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ในการนี้ นายประจวบ เจนนัดที ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นายชัยฤทธิ์  จันทร์มาศ รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่การเงิน ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านพะกอยวา หมู่ 6 ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

 

พช.ตาก : ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)