พช.ตาก : หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ปรึกษาหารือพื้นที่ดำเนินการโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”

@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก

 พช.ตาก : หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ปรึกษาหารือพื้นที่ดำเนินการโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”

           วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น.  พ.ท. ตะวัน  ทองจัตุ นายทหารยุทธการและการข่าว หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ปรึกษาหารือพื้นที่ดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก

          ในการนี้ นายอดิศักดิ์  วงษ์พานิช  ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดตาก พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ผู้รับผิดชอบงาน “โคก หนองนา โมเดล” ร่วมให้ข้อมูลโครงการฯ ดังกล่าว

พช.ตาก : ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)