พช.ตาก : ร่วมประชุมขับเคลื่อน “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบ Video Conference

@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก

 พช.ตาก : ร่วมประชุมขับเคลื่อน “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบ Video Conference

           วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

          ในการนี้ นายอดิศักดิ์  วงษ์พานิช  ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดตาก พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

พช.ตาก : ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)