พช.ตาก : ประชุมและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่พัฒนาการอำเภอที่มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที

@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก

พช.ตาก : ประชุมและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่พัฒนาการอำเภอที่มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที

 วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นายอดิศักดิ์ วงษ์พานิช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดตาก ได้ประชุมและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานให้แก่พัฒนาการอำเภอที่มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอสามเงา อำเภอวังเจ้า อำเภอพบพระ และอำเภอแม่ระมาด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก

พช.ตาก : ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)