พช.ตาก : ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด

@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก

พช.ตาก : ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด

 วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายอดิศักดิ์ วงษ์พานิช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดตาก ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อแจ้งข้อราชการและวางแผนขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก

พช.ตาก : ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)