พช.ตาก : ดำเนินกิจกรรมปลูกผักสวนครัว ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก

 พช.ตาก : ดำเนินกิจกรรมปลูกผักสวนครัว ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

 วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. นายอดิศักดิ์ วงษ์พานิช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางหัสต์กมล นายอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทีมงาน ลงพื้นที่ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เพื่อดำเนินการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

พช.ตาก : ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)