ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมานักการตลาดรุ่นใหม่(OTOP) (สอบสัมภาษณ์) Copy

|
เข้าชม 0 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

(Visited 1 times, 1 visits today)