🌼🌼ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ🌼🌼

|
เข้าชม 0 ครั้ง

🌹🌹@ตาก : เมืองในฝัน สวรรค์บนดิน ถิ่นพระเจ้าตาก🌹🌹

🌼🌼ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ🌼🌼
🌼🌼วันที่ 24 ม.ค. 2562 เวลา 07.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดท่าช้าง ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ( วันพระ ) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัด ปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร พัฒนาจิตใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม 🌼🌼

🌼🌼ในการนี้ นายสันติ เที่ยงธรรม พัฒนาการจังหวัดตาก พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ในวันพระนี้ด้วย🌼🌼

🌹🌹 พช.ตาก : ภาพ/ข่าว 🌹

(Visited 1 times, 1 visits today)