โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช.

โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2565

"กิจกรรมสานสายใย ใส่ใจ เรียนรู้ ดูแลสมาชิก สอ.พช.ตาก ยุค New Normal" และกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี"

ภาพกิจกรรม


 

(Visited 1 times, 1 visits today)