ตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.ตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565

ระดับอำเภอ จำนวน 9 ตำบล

ระดับจังหวัด จำนวน 2 ตำบล

คลิปวีดีโอตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

2.1 ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

2.2 การขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลสารสนเทศตำบลตลุกกลางทุ่ง

(Visited 1 times, 1 visits today)