ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

|
เข้าชม 0 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก..ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

(Visited 1 times, 1 visits today)