ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา กระบวนงานที่ 4-5 โครงการOTOPนวัตวิถี

|
เข้าชม 0 ครั้ง

15 มีนาคม 2562 //

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระบวนงาน4-5นวัตวิถี

จังหวัดตาก ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระบวนงานที่4 เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่นและกระบวนงานที่ 5 ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างอันเนื่องมาจากผลของกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

(Visited 1 times, 1 visits today)