ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจฐานราก

มั่นคง

นายสันติ เที่ยงธรรม

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์

13 มิถุนายน 2562 / 11.08 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก..ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ [...]

04 มิถุนายน 2562 / 07.25 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)

[...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ดาวน์โหลด

ลิงค์แบนเนอร์